Els nostres objectius

La informació no és gratuïta i no viatja lliurement.

Cada cop més, la gran infraestructura d'Internet perd neutralitat, això és degut a que un nombre reduït d'empreses controlen la major part del transport i els governs presionen a les mateixes per als seus objectius. És per això que hem optat per formar part de Guifi.net, un operador alternatiu que ens garanteix una qualitat de servei igual o superior al de qualsevol altra operadora convencional. A Guifi.net, al ser una xarxa oberta, lliure i neutral, tenim el control de la infraestructura fins a la connexió amb el carrier (l'operador majorista a internet que ens connecta amb la resta del món).

Aquesta infraestructura té uns costos, a diversos nivells: electricitat, connexió a Internet, hardware i manteniment (acció humana). En tots aquests fem els possibles per a reduir els costos: compartim la connexió elèctrica amb altres col·lectius del mateix local, comprem la connexió a Internet a un majorista (quanta més en comprem, més barata ens surt), la major part del nostre hardware és "reciclat" (en realitat és reusat; prové d'empreses que han fet actualitzacions mentre el hardware encara no fallava). Pel que fa al component humà, intentem muntar tota la infraestructura de manera que requereixi el mínim del nostre temps. Tot i així, la única forma d'aconseguir que els serveis estiguin a l'alçada de les necessitats dels usuaris, és que els tècnicsadquireixin una compensació econòmica per la dedicació a temps complet dels sistemes que utilitzen els usuaris. És just i ètic que el treball que es realitza sigui recompensat i el nostre objectiu és el de destinar tots els nostres recursos laborals a una alternativa, per a les alternatives.

Les dades pertanyen sempre a l'usuari i mai se'n podrà fer un mal ús. A més d'estar subjectes a la Llei de Protecció de dades de caràcter personal (Llei Orgànica 15/1999 del 13 de Desembre), comptem amb sistemes de xifrat de primer i segon nivell per evitar que les dades no es llegeixin si no s'hi dóna accés explícitament. Per a millorar la seguretat, oferim servei HTTPS (web via canals xifrats) amb certificats SSL vàlids i gratuïts al mateix preu que sense (no més missatges de seguretat), i amb l'opció de que la web només es pugui veure usant xifrat. A més, animem als nostres usuaris a fer servir sistemes extres de xifrat, com ara PGP pel correu o el xifrat dels discs durs dels seus PCs.

A l'actualitat, a Internet s'ofereixen grans quantitats d'espai o capacitats de processament de dades aparentment gratuïtes (el núvol). És ben sabut que quan un producte és gratuït, significa que el producte és e l'usuari, o més concretament, les seves dades (agregades o no) i la publicitat que puguin absorbir. Així, doncs, no confiem en la possibilitat d'un servei gratuït a on les dades dels usuaris no siguin venudes (a menys que es tracti d'un projecte subvencionat) o s'utilitzin per a algun tipus d'estudi social, de mercat, etc.

Existeixen alternatives basades en el crowdfunding, que a partir de donacions s'ofereixen serveis per un temps establert. La nostra filosofia és la d'oferir un servei a preu popular i de llarga duració. Refusem la gratuïtat del servei per dos motius, basats en la nostra experiència en projectes similars. El primer és la de la no valoració del servei que s'està percebent, fent que molts cops el usuari deixi d'utilitzar el servei i no avisi als administradors; el segon (ja expresat en anterioritat), que els sistemes ténen uns costots de manteniment (tan tècnics, administratius, com humans).