Problemes amb el correu de moviments?

Si tens problemes amb el correu de moviments.net posa't en contacte amb administradors {cap-a} lamardebits.org amb un compte diferent del que tens el problema per a què et poguem explicar quin problema hi ha i com solventar-lo.

Un dels problemes més comuns que estem trobant és que hi ha moltes usuàries amb la bústia massa plena, per tal de que el correu torni a funcionar correctament necessiteu buidar els correus innecesàris i/o antics que ocupen molt d'espai, per tal de que la vostra bústia de correu ocupi menys d'1Gb d'espai.

A la vostra bústia hi teniu un correu electrònic amb més instruccions.

Moltes gràcies

- La Mar de Bits