Problemes amb el correu de moviments?

Si tens problemes amb el correu de moviments.net posa't en contacte amb administradors {cap-a} lamardebits.org amb un compte diferent del que tens el problema per a què et poguem explicar quin problema hi ha i com solventar-lo.

Un dels problemes més comuns que estem trobant és que hi ha moltes usuàries amb la bústia massa plena, per tal de que el correu torni a funcionar correctament necessiteu buidar els correus innecesàris i/o antics que ocupen molt d'espai, per tal de que la vostra bústia de correu ocupi menys d'1Gb d'espai.

¡Empezamos a navegar!

¡Nos complace anunciaros que empezamos a navegar! Ya tenemos la nueva web (versión pre-pre-pre-beta wink) donde iremos colgando contenidos y servicios. También tenemos nuestra infraestructura en una versión bastante estable:

 • Clúster trabajando en HA
 • Discos distribuïdos, replicados i cifrados
 • Certificados SSL válidos para todas las webs
 • Certificados SSL válidos para todos los dominios de correo
 • Protección centralitzada contra ataques de brute-force a webs, SSH y otros servicios
 • Piscina de webs WordPress

Si quieres usar nuestra infraestructura, no dudes en contactar con nosotros.

Comencem a navegar!

Ens complau anunciar-vos que comencem a navegar! Ja tenim la nova web (versió pre-pre-pre-beta wink) on anirem penjant continguts i serveis. També tenim la nostra infraestructura en una versió bastant estable:

 • Clúster treballant en HA
 • Discos distribuïts, replicats i xifrats
 • Certificats SSL vàlids per a totes les webs
 • Certificats SSL vàlids per a tots els dominis de correu
 • Protecció centralitzada contra atacs de brute-force a webs, SSH i altres serveis
 • Piscina de webs WordPress

Si vols usar la nostra infraestructura, no dubtis en contactar amb nosaltres.